Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě atrakce-janta.cz. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem internetového obchodu atrakce-janta.cz je Romana Jantová, se sídlem Nádražní 311/4, 747 27 Kobeřice, IČO: 76394522, tel: +420 724 956 252, e-mail: info@atrakce-janta.cz. Nejsme plátci DPH.

Ceny uvedené v internetovém obchodě atrakce-janta.cz jsou platné pro pronájmy na soukromé účely, jako jsou rodinné oslavy, malé firemní večírky a tomu podobné. V případě veřejných akcí je cena vždy stanovována individuálně. Pro více informací či kalkulaci cen pro veřejnou akci nás prosím kontaktujte.

 1. Smlouva o pronájmu musí být uzavřena před předáním předmětu pronájmu.
 2. Nájemce předloží pronajímateli jeden doklad totožnosti, na základě kterého se vyplní údaje do Smlouvy o pronájmu nafukovacích atrakcí, her a party vybavení, dále jen „smlouva“.
 3. Nájemce musí být starší 18 let.
 4. Pronajímatel i nájemce si ve smlouvě odsouhlasí jednotlivé předměty pronájmu a stanoví přesný způsob, datum a čas vrácení předmětů nájmu a cenu za pronájem.
 5. Stanovená cena za pronájem předmětu nájmu případně další spotřební materiál se platí při převzetí nebo po navrácení předmětu nájmu a to buď v hotovosti nebo bankovním převodem pronajímateli nebo jím zmocněné osobě. Výše uvedené závisí na dohodě mezi oběma stranami a musí býti stanoveno při převzetí předmětu nájmu a uvedeno ve smlouvě.
 6. Cena za pronájem je stanovena na 1 den (to je od rána do večera daného dne, nikoliv 24 hodin, není-li předem dohodnuto jinak).
 7. V případě pronájmu s osobním odběrem jsou stanoveny časy pro vyzvednutí předmětu nájmu v den pronájmu od 8:00 do 10:00 a pro vrácení pak od 18:00 do 20:00, případně následující den od 8:00 do 10:00 hodin v závislosti na dohodě a zápisu ve smlouvě.
 8. V případě nevrácení předmětu nájmu v dohodnutém čase bude účtováno nájemné za další den pronájmu dle částky uvedené ve smlouvě.
 9. Při pronájmu s naší dopravou či obsluhou budou časy předání stanoveny individuálně.
 10. Pronajímatel seznámí nájemce se způsobem používání předmětu nájmu a zároveň mu předá návod k obsluze a bezpečnostní pravidla pro uživatele nafukovacích atrakcí.
 11. Nájemce odpovídá za stav a vhodnost terénu pro použití předmětu nájmu, v případě skákacích atrakcí je to rovná, čistá plocha velikosti dle zvolené atrakce a se stálým přívodem elektrické energie.
 12. Nájemce odpovídá za bezpečné ukotvení atrakce, tak, aby nedošlo ke škodám na majetku, zdraví osob či zvířat a rovněž poškození předmětu nájmu.
 13. Nájemce nesmí, bez souhlasu pronajímatele, využívat předmět nájmu ke komerčním účelům, ani jej poskytnout třetí osobě.
 14. V případě poškození předmětu nájmu požadujeme náhradu škody. Bude řešeno individuálně na základě rozsahu případného poškození a možnosti nápravy/uvedení do původního stavu.
 15. V případě vrácení nevyčištěného party stroje bude nájemci účtován poplatek 300,– Kč za jeho vyčištění. Je myšleno za každý takto vrácený party stroj.
 16. V případě vrácení znečištěné či mokré nafukovací atrakce či hry, je nájemci účtován poplatek 300,– Kč za každý takto navrácený předmět nájmu.