Uvedené ceny jsou platné pro pronájmy na soukromé využití.
V případě zájmu o pronájem na veřejnou akci nás prosím kontaktujte a rádi Vám vytvoříme cenovou nabídku.

Domino

Od 200 / den

 

Domino představuje celou rodinu her, které mají společný herní materiál – sadu dominových kamenů. Dominové kameny mají na sobě kombinaci dvou čísel.

Je to sada obdélníkových kamenů (obdélníků), rozdělených na poloviny a označených v každé polovině určitým počtem bodů, podobně jako na hrací kostce. Každá dvojice čísel se vyskytuje právě jednou. Klasické domino obsahuje čísla od 0 do 6, takže celkový počet kamenů je 28.

 

Rezervace

Fotografie

Popis

 

Rozměr hrací karty je 20 x 40 cm .

 

Varianty evropského domina

 • Tradiční domino
  • Hráči si rozdají 5-7 kamenů, zbytek zůstane v talonu. Začíná majitel nejvyšší dublety 6-6, pak po jednom kameni přikládají postupně další hráči ve směru hodinových ručiček pouze z obou stran položené řady. Kdo nemá co přidat, dobere si kámen z talonu. Vyhrává ten, kdo se první zbaví všech kamenů, při zablokované hře (nikdo nemá co přiložit) vlastník co nejmenšího počtu kamenů. Prohrává hráč, kterému zbudou kameny s největším počtem bodů (tečka na kameni je bod).
 • Blesk
  • Rozdá se 3-8 kamenů podle počtu hráčů (3-8), se zbytkem se nehraje. Začíná vlastník nejmenší dublety. Na koho je řada, přiloží vše naráz, co může. Vítězem je hráč bez kamenů. Počítání je stejné, jako u tradičního domina.
 • Slepé domino
  • Vhodné pro 2 až 4 hráče. Rozdané kameny hráči musí nechat v řadě na stole zakryté a je-li na ně řada ve hře, smí se podívat a případně přiložit jen kámen vpravo. Nehodí-li se, přesune jej doleva a může i nemusí přibrat kámen z talonu.
 • Bergen
  • Vhodné pro 2-4 hráče, rozdá se 5-6 kamenů. Začíná majitel nejmenší dublety. Každá dubleta jsou dva body. Přikládá se na obou koncích a pokud se podaří přiložit kámen stejné hodnoty, kterou má řetěz na druhém konci, získá další 2 body. Nemá-li hráč kámen, může si vzít jeden z talonu. Za uzavření hry jsou další dva body.
 • Matador
  • Hra pro 2 hráče s klasickou sadou 28 kamenů. Každý hráč obdrží 9 hracích kamenů, zbytek zůstane v talonu. Pravidla přikládání: Přiložit lze jen takový kámen, jehož hodnota jednoho pole tvoří s předcházejícím kamenem, tedy kamenem, ke kterému má hráč přiložit dohromady číslo 7. Nemá-li hráč takový kámen, je možno přiložit kámen, jehož obě poloviny tvoří dohromady číslo 7. Takovéto kameny jsou ve hře 3 a mohou být libovolně přiloženy na kterýkoliv konec rozehraného obrazce. Jsou to kameny 6/1, 5/2 a 4/3 a nazýváme je „matadory“. Rovněž kamene s hodnotou 0/0 lze použít jako „matadora“, avšak je lépe, ponechá-li si jej hráč tak dlouho, dokud nejsou přiloženy matadory ostatní, poněvadž jím může být uzavřena kterákoliv z obou stran hry, jež má jako poslední přiložený kámen, jehož hodnota volného pole je 0. Vyhrává hráč, který se zbaví nejdříve všech svých hracích kamenů nebo ten, komu zbývají kameny s nižším součtem hodnot. Matadory: 0/0, 6/1, 5/2, 4/3.